Van Ierschot Privacy Policy

Ingangsdatum: 1 mei 2018

Van Ierschot B.V. is (hierna te noemen Van Ierschot), gevestigd aan John M. Keynesplein 12-46 (1066 EP) Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

Contactgegevens:
Van Ierschot B.V.
B2 Amsterdam
John M. Keynesplein 12-46
1066 EP Amsterdam
+31 6 19 35 01 75

Deze Privacy Policy beschrijft hoe we binnen  Van Ierschot persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en delen.  Deze Privacy Policy is aangepast op de recente wetswijzigingen met betrekking tot gegevensbescherming en zal steeds aangepast worden als wetswijziging dat vraagt of wanneer wij denken dat het goed is voor de volledigheid en/ of duidelijkheid artikelen toe te voegen, te schrappen of te herschrijven.

We hebben ons best gedaan om de Privacy Policy zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk te maken door:

 1. de Privacy Policy in duidelijke hoofdstukken in te delen;
 2. waar mogelijk voorbeelden te beschrijven hoe we de Privacy Policy toepassen binnen Van Ierschot;
 3. terugkerende begrippen in de tekst af te korten voor de leesbaarheid.

Als we het in deze Policy over Van Ierschot  hebben, dan bedoelen we daarmee uitsluitend Van Ierschot  en niet de organisaties waarin Van Ierschot B.V. participeert.

Inhoudsopgave:

 • Toepassingsbereik van de Privacy Policy
 • Informatie die wij verzamelen en ontvangen
 • Hoe wij informatie gebruiken/ verwerken
 • Gegevensbewaring
 • Delen van persoonsgegevens met derden en openbaar maken
 • Beveiliging
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 • Wijzigingen op deze Privacy Policy
 • Internationale data transfers: Privacy schild en contractvoorwaarden
 • Data protection officer
 • Vaststellen van de gegevensbeheerder en gegevensverwerker
 • Datalekken
 • Jouw rechten
 • Autoriteit persoonsgegevens
 • Contact opnemen

 

Toepassingsbereik van de Privacy Policy

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle medewerkers in loondienst van Van Ierschot,  sollicitanten, zelfstandigen, stagiaires, deelnemers aan trainingen of lezingen die Van Ierschot B.V.  organiseert e.d., feitelijk iedere persoon die gevraagd of ongevraagd (bijvoorbeeld middels een open sollicitatie) persoonlijke gegevens aan Van Ierschot verstrekt.

Afspraken over hoe Van Ierschot omgaat met vertrouwelijke gegevens van opdrachtgevers  (zoals: omzet, begroting, reorganisatie/ overname plannen) zijn vastgelegd in onze opdrachtbevestiging.

Van Ierschot is transparant over de wijze waarop persoonlijke gegevens worden verzamelen en voor welk doel deze worden gebruikt. Als je het niet eens bent met de condities zoals vastgelegd in deze Privacy Policy, maak dan geen gebruik van de website, producten en diensten van Van Ierschot .

 

Informatie die wij verzamelen en ontvangen

Van Ierschot verzamelt op verschillende manieren informatie, zoals bijvoorbeeld:

 • Jouw CV, gegevens over opleiding en werkervaring tijdens een sollicitatie proces;
 • persoonlijke gegevens bij indiensttreding voor het maken voor de arbeidsovereenkomst, salarisadministratie en/of voor aanmelden bij de (pensioen)verzekeringen, arbodienst, IND, UWV;

 

Hoe wij informatie gebruiken/ verwerken

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is. We verzamelen de persoonsgegevens en geven duidelijk aan voor welk gelegitimeerd doel we de gegevens gebruiken.

 

Gegevensbewaring en Gegevens verwijderen

Van Ierschot bewaart en verwijdert persoonlijke gegevens conform de eisen en regels die hier door de wet en fiscale autoriteiten van toepassing zijn.

Voorbeeld: Gegevens van sollicitanten verwijderen wij uit onze systemen uiterlijk vier weken  na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Sollicitatiegegevens worden alleen na uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant langer in file gehouden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden en openbaar maken

Van Ierschot B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Van Ierschot  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Van Ierschot jouw persoonsgegevens aan andere derden, alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Voorbeeld: Als een sollicitant bij Van Ierschot solliciteert en wij denken dat deze kandidaat mogelijk beter bij een opdrachtgever van Van Ierschot past, wordt eerst contact opgenomen met de kandidaat en zullen de gegevens alleen dan worden doorgegeven aan de opdrachtgever nadat de sollicitant daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Als je vragen hebt over de verwerkersovereenkomst met een van onze (software-) partners, neem dan vooral contact met ons op.

 

Beveiliging

Van Ierschot B.V. neemt de beveiliging van persoonlijke data heel serieus en levert een uiterste inspanning  om de persoonsgegevens die ter beschikking worden gesteld maximaal te beschermen tegen onbevoegde toegang, misbruik, verlies en diefstal.

Alle medewerkers van Van Ierschot tekenen bij aanvang dienstverband dat ze van deze  Privacy Policy kennis hebben genomen en dat ze hem na zullen leven. De regels op het gebied van Privacy die we binnen Van Ierschot hanteren zijn een vast onderdeel van het onboarding programma. Instructies en voorschriften op het gebied van Privacy handhaving worden periodiek gedeeld tijdens teammeeting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Ierschot gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Van Ierschot.  wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je  ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Wijzigingen op deze Privacy Policy

Van Ierschot  kan deze Privacy Policy van tijd tot tijd wijzigen.  Veranderingen in Wet- en regelgeving kan het noodzakelijk maken dat wij onze Privacy Policy aanpassen, of het kan ook zo zijn dat wij op basis van voortschrijdend inzicht onze Privacy Policy  aan willen passen. Wanneer we de Privacy Policy aanpassen zullen we de nieuwe versie meteen online beschikbaar stellen en zullen we medewerkers direct informeren.

Als je het niet eens bent met een wijziging op deze Privacy Policy kun je contact opnemen met onze Data Protection Officer  (zie Contact opnemen).

 

Internationale data transfers: Privacy schild en contract voorwaarden

Indien Van Ierschot B.V. persoonsgegevens uitwisselt met een ander land dan het land waarin jij woont dan zal Van Ierschot BV zich houden aan de internationale Privacy regelgeving die hierop van toepassing is http://www.privacyshield.gov/welcome

 

Data protection officer

Binnen Van Ierschot B.V. heeft een medewerker de (neven-) functie van Data protection officer. De Data protection officer is verantwoordelijk voor het up to date houden en communiceren van de Privacy Policy en contactpersoon voor het beantwoorden van vragen of klachten met betrekking tot privacy en bescherming van persoonsgegevens en meldpunt in geval er sprake lijkt van een datalek binnen Van Ierschot..  

 

Vaststellen van de gegevensbeheerder en gegevensverwerker

Van Ierschot heeft een verwerkingsregister opgesteld – en zorgt voor het periodiek up-to-date houden hiervan – waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens worden geregistreerd, wie toegang heeft tot deze data en wie deze gegevens verwerkt. Met externe gegevensverwerkers is een bewerkersovereenkomst afgesloten.  Op aanvraag bij de Data protection officer kan dit verwerking register ingezien worden.

 

Datalekken

Mocht er sprake zijn  (van het vermoeden) van een datalekken, neem dan contact op met onze Data Protection Officer.

 

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage van de  data Van Ierschot van jou heeft verzameld en verwerkt.

Je hebt recht op om data te corrigeren of verwijderen uit de bestanden van Van Ierschot, bij het uitvoeren van deze verzoeken zullen we ons altijd houden aan wettelijke verplichtingen

We zullen jouw verzoek in behandeling nemen nadat we hebben gecontroleerd  wie je bent.Hiervoor hebben wij je volledige naam, adres en een een kopie van je identiteitsbewijs nodig.  Maak op je identiteitsbewijsje pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Vervolgens hebben wij tot vier weken de tijd om aan jouw verzoek te voldoen of erop te reageren. Dit zullen we bij voorkeur doen per e-mail.

 

Autoriteit persoonsgegevens

In Nederland ziet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toe op naleving van de Privacy wet- en regelgeving. Je kunt daar terecht voor vragen.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Contact opnemen

Heb je vragen, opmerkingen over de Privacy Policy van Van Ierschot of wil je ons wijzen op een mogelijk risico of vermoede datalek, neem dan contact op met onze Data protection officer.

privacy@vanierschot.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *